fbpx

Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Leony Vandebelt, ook bekend onder de handelsnaam Life Beyond Awakening and FreeHappyKids, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74037919.

1. Online cursussen, gidsen & andere producten

 1.1 De aankoop van een online cursus, een e-book of ander online product is definitief. Een online cursus is een levering van digitale inhoud. Na betaling krijg je meestal direct toegang tot het eerste deel van de cursus. Je doet afstand van bedenktijd en het recht op ontbinding. Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen van online cursussen. 

Dit geldt ook voor betalingen in termijnen. Op moment van inschrijving en aankoop wordt een betalingsverplichting aangegaan voor het volledige bedrag.

1.2 De online cursus is persoonsgebonden. Bij aanschaf stem je in dat al het materiaal alleen voor jouw eigen gebruik is, binnen jouw gezin. Het is niet toegestaan en strafbaar onder nationaal en internationaal copyright recht, om informatie, video’s, audiobestanden, teksten en andere intellectuele eigendommen uit de online cursus te vermenigvuldigen, publiceren, verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken zonder voorafgaande toestemming van Leony Vandebelt. 

Ook is het niet toegestaan je inloggegevens te delen met anderen. Ons systeem is hierop beveiligd en bij misbruik wordt je account verwijderd zonder restitutie. 

1.3 Leony Vandebelt doet haar best om ervoor te zorgen dat het cursusmateriaal altijd beschikbaar is maar kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.

1.4 Leony Vandebelt behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname van online cursussen en andere diensten. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort door Leony Vandebelt.

 1.5 Toegang tot online cursussen is levenslang. Dat betekent dat je na succesvolle betaling altijd toegang houdt tot de door jouw aangeschafte cursus in de cursusomgeving. Mocht in de toekomst de cursusomgeving om wat voor reden dan ook worden opgeheven dan krijg je 6 maanden de mogelijkheid om al het materiaal te downloaden en op te slaan op je eigen computer zodat je het levenslang kunt bewaren.

2. Workshops op locatie

2.1 Na betaling van een (niet-digitale) workshop of groepsbijeenkomst op locatie is je aanmelding definitief en is geen restitutie mogelijk. Wel kun je in overleg iemand anders in jouw plaats laten gaan.

2.2 Leony Vandebelt behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een workshop. Indien het cursusgeld reeds betaald is door de deelnemer, zal het betaalde bedrag worden teruggestort.

2.3 Het is niet toegestaan opnames van de workshop te maken, publiceren, verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.

 

Copyright

Copyright © Leony Vandebelt, Life Beyond Awakening. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden en andere materialen op deze site en in de online cursussen van Leony Vandebelt zijn eigendom, worden gebruikt met toestemming of onder licentie.

Het is vrij toegestaan de artikelen van deze website te delen mits het volledige artikel zonder aanpassingen of aanvullingen wordt overgenomen en voorzien van bronvermelding en link naar www.freehappykids.com

Disclaimer

1.1 De informatie die Leony Vandebelt verstrekt is geen vervanging van reguliere psychologische of medische begeleiding. Dit geldt voor alle informatie inclusief maar niet beperkt tot: de websites, online cursussen, workshops, webinars, interviews, meditaties, artikelen op andere websites, sessies, gesprekken, emails en door Leony geplaatste informatie en reacties in een Facebook groep of elders online.

1.2 Je bent ten alle tijde volledig zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt naar aanleiding van de informatie die Leony Vandebelt verstrekt. Dit geldt voor alle informatie inclusief maar niet beperkt tot: de websites, online cursussen, workshops, webinars, interviews, meditaties, artikelen op andere websites, sessies, gesprekken, emails en door Leony geplaatste informatie en reacties in een Facebook groep of elders online.

1.3 Leony Vandebelt doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Leony Vandebelt is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de informatie die gegeven is, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie.

1.4 De teksten en reacties op de website kunnen je een idee geven van mogelijke resultaten en dat wat anderen hebben ervaren. Aangezien ieders proces uniek is kunnen specifieke resultaten nooit gegarandeerd worden.

1.5 De testimonials en reacties op deze website zijn van mensen die met Leony Vandebelt gewerkt hebben in sessies en/of cursussen en toestemming hebben gegeven voor het delen van hun woorden.

 

Privacy Verklaring

Life Beyond Awakening, gevestigd te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Life Beyond Awakening verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of in correspondentie, telefonisch of tijdens een Skype sessie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Inlogmomenten in de cursusomgeving

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@freehappykids.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Life Beyond Awakening verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling & bestelling
 • Verzenden van onze email nieuwsbrief
 • Verzenden van een eenmalige herinnering wanneer je je bestelling in de webshop niet afrekent
 • Verzenden van opnames van online workshops (webinars) waarvoor je je hebt aangemeld
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het bieden van gerichte begeleiding, waarbij gesprekken/sessies op elkaar aansluiten (1 op 1 begeleidingstraject)
 • Life Beyond Awakening analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Life Beyond Awakening verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Life Beyond Awakening maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Life Beyond Awakening bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestelgegevens (naam, adres, email)Bewaartermijn: 7 jaarReden: Fiscale bewaarplicht

Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbriefBewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van ons ontvangt. Op verzoek kunnen we je emailadres volledig verwijderen uit onze database.Reden: Voor zakelijke communicatie en verzenden van de nieuwsbrief.

Naam & emailadres t.b.v. inschrijving online workshop (webinar)Bewaartermijn: 1 jaarReden: zodat we je de opname van de online workshop kunnen sturen en je een passend vervolgaanbod kunnen doen.

Gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type.Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.Bewaartermijn: 38 maandenReden: Voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten.Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.Bewaartermijn: 7 jaarReden: Effectiviteit van advertenties meten (het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en een bestelling plaatst) en vergelijken met eerdere resultaten. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Life Beyond Awakening deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Life Beyond Awakening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Life Beyond Awakening jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Life Beyond Awakening maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

G Suite: zakelijk emailprogramma.TransIP: verzorgt de hosting van onze website.Woocommerce: verzorgt de webshop en afrekenpagina’sMollie: programma waarmee de betalingen veilig verwerkt worden.Kajabi: de cursusomgeving van al onze online cursussen.Zapier: koppelt gegevens van Woocommerce met de cursusomgeving in Kajabi.Drip: het programma waar ons email-klantenbestand opgeslagen is en waarmee wij de nieuwsbrief en communicatie over de cursussen versturen.Thrive Leads: stuurt je e-mail adres door naar Drip – onze email omgeving, wanneer je je aanmeld voor een freebie. Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website.Facebook Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website, waar zij zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief en/of een aankoop kunnen doen in de webshop.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Life Beyond Awakening gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Life Beyond Awakening gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Op deze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google AnalyticsFunctie: Analytische cookie die websitebezoek meetBewaartermijn: 38 maanden

Facebook PixelFunctie: analytische cookie die websitebezoek meet.

Wij gebruiken een Facebook Pixel om:

 • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
 • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;
 • je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

Cookie-instellingen in je browser:In je browser of op je apparaat zijn mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als je het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld.

Social media: delen op FacebookWe geven de optie om artikelen van de blog te delen op Facebook via een speciale link. Om die link goed te laten werken worden cookies gebruikt.

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Life Beyond Awakening en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@freehappykids.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Life Beyond Awakening wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Life Beyond Awakening neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via support@freehappykids.com. Life Beyond Awakening heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall.
 • Password manager voor het veilig genereren en opslaan van wachtwoorden
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Contactgegevens

Life Beyond Awakeningt.a.v. Leony VandebeltPJ Noel Bakerstraat 569728WD Groningenwww.freehappykids.comsupport@freehappykids.com

Deze privacyverklaring is opgesteld op 5 augustus 2020.Voor meer informatie en vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen met support@freehappykids.com